Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Wij stellen u graag onze medewerkers voor:

Directeur 

Jo Bollen

 • algemene leiding

Adjunct-directeur 

Wouter Van Mierloo

 • interne organisatie
 • externe communicatie
 • verwerving gronden / panden
 • omgevingswerken en infrastructuur
 • Klachtenbehandeling

Secretariaat en boekhouding 

Stephan Kennes, diensthoofd
Greta Schellekens

 • boekhouding
 • personeelsadministratie
 • afrekening van gemeenschappelijke diensten in appartementen
 • informatica

Hilde Boonen
Christel Schepers
Ellen Pacan

 • algemeen secretariaat
 • verzekeringen
 • verkoop van woningen / kavels
 • administratie bouwwerven

Verhuring en onthaal 

Kim Willems, diensthoofd
 

 • sociale dienst

 

Annemie Ceyssens

 • aanvraag bijwoning

Kristien Vandecruys

 • achterstallige huishuur

Ann Wouters

 • inning huishuur
 •  aanvraag huurherziening
 • sociale dienst

Arlette Meus
Muriëlle Gerits

 • onthaal
 • telefooncentrale
 • inschrijvingen kandidaat-huurders
 • toewijzing woningen
 • ondertekening huurovereenkomsten

Technische dienst 

ing. Rony Tielens, diensthoofd
 

opvolging en controle van bouwdossiers en bouwwerven

ing. Albert Taens
ing. Dirk Truyen
Dominique Hanssen
arch. Marjan Vanhamel

opvolging en controle van bouwdossiers en bouwwerven 

 


 

Onderhoudsdienst 

Johan Nijs, diensthoofd

Patrick Steegmans, coördinator

 

Sandra Vreys
Christine Krampiltz
Gert Peeters
 

opvolging herstellingen

 • opvolging onderhoudswerken
 •  bevindingsstaten bij verhuis

Technische ploeg 

Ronny Schraepen - Valère Vanoppen - André Neyens - Ludo Schepers - Alain Martens - Johan Janssen - Rudi Vanderijt - Willy Geerkens - M'Barek Oualach - Pietro Valori - Tim Jansen - Kris Metten - Andy Vandijck - Pascale Wouters - Ad Quintens - Rudi Waelbers - Tony Tamboers - Jo Dedeken - Maarten Boogers

Yvo Meus, Antoine Timmermans