Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

PLAATSBESCHRIJVING 

Vanaf 1 januari 2016 kost de verplichte plaatsbeschrijving van de huurwoning bij vertrek of nieuwe contracten, 35,00 EUR voor de huurder.

In een plaatsbeschrijving worden alle gebreken in de woning opgeschreven, zoals een barstje in een plint, een kras op de radiator en zo meer. Deze plaatsbeschrijving gebeurt zowel met de huurder die vertrekt als met een nieuwe huurder. Het document wordt ondertekend door Kempisch Tehuis en met de vertrekkende of nieuwe huurder.

Zo’n plaatsbeschrijving is belangrijk zodat je bij het vertrek uit de woning geen beschadigingen aangerekend krijgt door Kempisch Tehuis die er al waren toen je introk. Je dient immers de woning te verlaten zoals je deze gekregen hebt.

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving is verplicht bij een nieuwe (ver)huurovereenkomst.

  • Verhuurder en huurder zijn sinds de gewijzigde woninghuurwet van 25 april 2007 ,verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving te maken. De kosten worden gedeeld tussen huurder en Kempisch Tehuis.
  • De plaatsbeschrijving moet 'op tegenspraak' gebeuren. Zowel verhuurder als huurder zijn aanwezig of worden door iemand vertegenwoordigd.
  • Wie voor de nieuwe wet een huurovereenkomst afgesloten heeft, maar niet over een plaatsbeschrijving beschikt, wordt geacht het goed in dezelfde staat terug te geven als waarin het zich bevond bij het begin van de huur.

Potje breken, potje betalen: als je als huurder het pand beschadigt, draai je op voor (de kosten van) de herstelling. Tenzij die schade te wijten is aan de ouderdom van het pand, overmacht of aan het normale gebruik.

  • De plaatsbeschrijving wordt bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd en samen geregistreerd (voor contracten vanaf 8 mei 2007). Deze registratie doet Kempisch Tehuis. Hiervoor hoeft de huurder niets te doen.

 Vanaf 1 januari 2016 zal het Kempisch Tehuis hiervoor 35,00 EUR (incl. btw) aan de huurder aanrekenen.

 Voor nieuwe huurders zal deze 35,00 EUR samen met de waarborg betaald dienen te worden, voor de vertrekkende huurders wordt deze 35,00 EUR van de waarborg afgehouden.