Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

 senioren

Bepaalde woningen van het patrimonium van Kempisch Tehuis worden voorbehouden voor 65-plussers.
Ook deze afspraken zijn vastgelegd in een gemeentelijk toewijzingsreglement.
Voor sommige woningen wordt voorrang gegeven aan 65-plussers of personen met een fysieke handicap, en vervolgens aan 55-plussers. 
Voor andere woningen geldt er enkel een voorrangsregeling voor 65-plussers.
Via de onderstaande linken kan u de lokale toewijzingsreglementen voor senioren downloaden.

Let op! De adreslijsten die in bijlage bij de reglementen zijn opgenomen, wijken soms af omwille van latere aanpassingen aan de reglementen. Voor de correcte adreslijsten van de voorbehouden woningen, raadpleegt u best het intern huurreglement.