Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

In het kaderbesluit sociale huur wordt aan de gemeenten de gelegenheid geboden om bij de toewijzing van sociale woningen lokale accenten te leggen die afwijken van de standaard toewijzingsregels, indien de lokale situatie hierom vraagt. 

Een lokaal toewijzingsbeleid kan worden ontwikkeld als men rekening wil houden met:
- de lokale binding van de kandidaat-huurders
- de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen
- de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen.

In het werkgebied van Kempisch Tehuis werden lokale toewijzingsreglementen goedgekeurd voor lokale binding en senioren. In het intern huurregelement worden deze opgenomen.