Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Aanvraag huurherziening 

Indien u kan aantonen dat uw huidig inkomen gedurende minstens drie maanden minimum 20%  lager is dan het inkomen van het referentiejaar, hebt u recht op een aanpassing van de huur.

U dient steeds zelf contact op te nemen met onze dienst om een huurherziening aan te vragen, en bij de aanvraag dient gestaafd te worden met bewijzen.
De te betalen huurprijs wordt herzien vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u de nodige bewijsstukken hebt bezorgd.

Een huurherziening is zes maanden geldig.  Het voortduren van deze toestand moet bijgevolg ieder half jaar opnieuw door u bewezen worden.  Bij gebreke hieraan wordt de vorige reële huurprijs onmiddellijk opnieuw van toepassing.

Wenst u meer informatie dan neemt u best contact op met de dienst verhuring op het nummer 011/81 07 00 of via  annaannann.wouters@cvkt.be. 

Klik op onderstaande linken om de formulieren te downloaden die ingevuld dienen te worden bij een aanvraag tot huurherziening.