Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

Een klacht: Wat nu?

Wanneer u ontevreden bent over de werking van Kempisch Tehuis kan u kosteloos een klacht indienen. Hieronder meer over hoe u dit aanpakt.

Wat is een klacht?

Een klacht is anders dan een melding of een vraag. Hiervoor kan je rechtstreeks terecht bij onze diensten:

· Voor technische zaken bij onze onderhoudsdienst T 011 81 07 20 of via het onlinecontactformulier

· Voor huurderszaken bij onze dienst verhuur T 011 81 07 00 of online via de contactformulieren

Een klacht gaat over een handeling of de werking van Kempisch Tehuis.

U kan dus geen klacht indienen indien u het niet eens bent met de regelgeving of het beleid van de overheid.

Hoe dien ik een klacht in?

U kan een klacht indienen via brief, per e-mail, fax, telefonisch, op onze burelen of via het formulier in deze folder.

Wat vermelden in de klacht?

U vermeldt steeds uw naam, adres en contactgegevens (telefoon, e-mail). Het makkelijkst is om het klachtenformulier in het online formulier hieronder te gebruiken.

Uiteraard vermeldt u een omschrijving van de feiten waarover u klaagt.

Welke klachten?

Elke gegronde klacht wordt behandeld. In de volgende gevallen wordt een klacht niet behandeld:

· Voor feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die reeds behandeld werd volgens het klachtendecreet;

· Feiten die langer dan een jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;

· Feiten waarover alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet werden aangewend of waarover een rechterlijk beroep aanhangig is;

· Als de klacht niet gegrond is;

· Indien u, als klager, geen belang kan aantonen.

Klachtenbehandeling

Volgende zaken worden bekeken:

· u gaat niet akkoord met de prestatie of de beslissing van de SHM;

· u vindt dat de prestatie of de beslissing van de SHM te lang uitblijft;

· u vindt de informatieverstrekking ontoereikend;

· u klaagt over de bereikbaarheid van de SHM;

· u voelt zich onheus bejegend.

Krijg ik antwoord?

Binnen de 10 dagen krijgt u een ontvangstbevestiging (per brief of e-mail)

Uw klacht wordt intern behandeld en u krijgt een antwoord binnen de 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

Klachtenbehandelaar

Wouter Van Mierloo is de klachtenbehandelaar bij Kempisch Tehuis.

Het decreet houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen van 1.06.2001 regelt de interne klachtenbehandeling door de bestuursinstellingen.


Online indienen van formele klacht 

Achternaam *:
Voornaam *:
gsm/tel nummer *:
Straat *:
Huisnummer *:
Busnummer :
Postcode *:
Gemeente *:
E-mail *:
 Ik ga niet akkoord met de prestatie of beslissing van Kempīsch Tehuis
 Ik vind dat de prestatie of beslissing van Kempisch Tehuis te lang uitblijft
 Ik vind de informatie van Kempisch Tehuis niet toereikend
 Ik vind Kempisch Tehuis slecht bereikbaar
 Ik voel me onheus behandeld bij Kempisch Tehuis
Omschrijving van de klacht: max 300 tekens *:
gelieve alle velden met * in te vullen